Tool tự động hủy kết bạn của Access Token nhập vào.
P/S: Chỉnh thời gian nghĩ tầm 60 giây để tránh bị khóa tính năng.
DELETE FRIEND
Thời gian nghỉ